user_mobilelogo

 

V stredu 25.3.2009 v poludňajších hodinách spadla v Žiarskej doline lavína obrovských rozmerov.

Na úvod treba ešte spresniť, že lavína ktorá spadla v Žiarskej doline bola štatisticky minimálne 100-ročná, kedže vylámala aj viac ako 100-ročné stromy. A takisto treba spomenúť, že nešlo iba o jednu veľkú lavínu ale o približne 7 lavín, ktoré spadli v krátkom časovom úseku a vytvorili jeden gigantický lavínový nános.

Pádu lavíny predchádzalo dlhodobé intenzívne sneženie počas marca, kedy napadlo 150 - 200 cm nového snehu. A ako tomu býva zvykom, tak spolu so silným severozápadným vetrom, ktorý previeval nový sneh práve na juhovýchodné svahy (od Ráztoky až po Príslop). Najväčšia lavína z Príslopu spadla 25.marca medzi 10. a 11. hodinou. Odtrh bol dlhý cca 3.000 m a prebiehal od svahov Krásna, cez Príslop, Jalovecké sedlo, Jaloveckú kopu až ku Ráztoke. Výška odtrhu bola od 1 až 3 m. Nános, ktorý lavína (lavíny) vytvorili, bol dlhý približne 2 km a siahal až hlboko do lesa, do miesta 3,5 km cesty od ústia doliny. Výška nánosu sa menila v závislosti od terénu, maximálne dosahovala až 20 m. Nános pokrýval až 28 ha veľkú plochu a dosahoval objem takmer 1.000.000 m3. Počas leta sa pod nánosom vytvoril "riečny jaskynný systém" dlhý niekoľko stoviek metrov. Posledné zvyšky snehu z lavíny sa roztopili až počas leta 2010, čiže skoro 1,5 roka po páde lavíny.

 

Na základe presných GPS meraní po páde lavíny a na jeseň 2009 mal lavínový nános nasledovné rozmery:

Plocha – 282 144 m2
Objem – 993 220 m3
Priemerná výška nánosu – 3,5 m
Maximálna výška nánosu – 19,9 m

 

Takto extrémna lavína mala samozrejme za následok aj škody, či už na lesných porastoch alebo objektoch v doline. Lavína zničila niekoľko hektárov lesa (dokonca aj les 200 m v protisvahu), poškodila Žiarsku chatu, chatku HS Alpina, trafostanicu, meteostanicu HZS, cestný most, turistické prístrešky a tabule.

Chlapi, ktorí boli po páde lavíny skontrolovať stav chaty napísali: "Lavínári a aj skúsení harcovníci povedali, že také niečo ešte na Slovensku nevideli. Je to neskutočné dielo skazy a každému to vyrazilo dych. To ale nebola 1 lavína, ale séria viacerých lavín zo všetkých možných strán, ktoré dokonale vymietli dno doliny. V pondelok a utorok intenzívne snežilo a hore bola víchrica. To už bola tá posledná kvapka, kedy pohár trpezlivosti prírody pretiekol a začali padať lavíny. Je to dokonalá apokalypsa a lavíny úplne zmenili charakter doliny, ako sme boli na ňu zvyknutí. Les tam už neexistuje a nános snehu odhadli na minimálne 20 m. Žiarska chata prežila iba zázrakom, čo je vidieť na fotografiách . Lavína poškodila trafostanicu pod parkoviskom a zničila meteostanicu Strediska lavínovej prevencie. Pásmo lavín pokračovalo aj hore nad chatou na svahu Krásno pod Príslopom a lavíny sú popadané všade až po Terasu. Chatka Horskej záchrannej služby Alpina je tažko poškodená lavínou, ktorá poškodila strechu a komín, polámala zábradlie, vnikla cez okno do chaty a narušila statiku - pukla tam stena. Prúd lavíny a tlaková vlna prebehli aj cez priestor medzi Alpinou a Žiarskou chatou, zasypalo to vchod do chaty a cez okno vletel sneh až do kuchyne. Lavína čiastocne zničila aj Symbolický cintorín nad chatou, vylámalo to aj čast Limbového hája. Plechy z trafostanice boli odletené až do svahu za potokom a okolité stromy boli polámané ako zápalky. Na lavínisku bolo jasne vidieť, že tie lavíny nepopadali naraz a najväčší prúd bol z centrálneho žľabu Príslopu. Odtrhy, ktoré sú vidieť na fotkách, sú dôkazom, že tam došlo k postupnému, sériovému padaniu lavín, lebo sú v polovici svahu, ale určite pred tým už popadali lavíny až zhora z hrebeňa. Muselo tam byť neskutočne veľa snehu..."

Na šťastie lavína nespôsobila obete na životoch a to aj kvôli neustálym výstrahám zo strany HZS a médií. Žiarska dolina bola uzavretá a chata bola tri dni pred tým evakuovaná. Výška snehu pri Žiarskej chate dosahovala až 230 cm. Stredisko lavínovej prevencie HZS vyhlásilo na daný deň (25.3.2009) veľké lavínové nebezpečenstvo, t.j. 4. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Spätne, na základe tejto a iných lavín, však možno konštatovať, že situácia zodpovedala najvyššiemu, piatemu stupňu lavínového nebezpečenstva.

 

Zaujímavý článok si môžete prečítať na www.hiking.sk Extra:Lavína storočia v Žiarskej doline.

 

Základné informácie

Otvorené denne 8.00 - 20.00 hod.
(kuchyňa do 19.00)
Celoročná prevádzka


Prevádzkovateľ:
TJ Družba Smrečany-Žiar
Chatár: Stanislav Poliak

tel.: +421 44 5591525
mobil: 0917 598 721
e-mail: ziarskachata@gmail.com

Ubytovacia kapacita: 40 lôžok
Kapacita jedálne: 60 stoličiek
Kapacita bufetu: 30 stoličiek
Kapacita terasy: 50 miest

Horská záchranná služba
Tiesňové volanie tel.: 18 300

kde sa nachádza Žiarska chata

Aktuálne počasie - Žiarska chata

Horská Záchranná Služba- videokamera

Partneri

Slovenské elektrárne
Tilia
Bramac
Xella
Evergreen
Do hôr .sk
Hamé
Tepron
Scan Quilt
Marťankovia
Husky